Gegevens op deze website hebben informatieve doeleinden en zijn gepubliceerd onder voorbehoud van drukfouten en/of vergissingen.

De inhoud van de website behoort tot de intellectuele eigendom van Adviesbureau Totaalplan.  Het kopiëren, dupliceren, verwijzen naar en gebruik maken van alle gegevens kan enkel met schriftelijke toestemming van de eigenaar.

Elke inbreuk tegen deze voorwaarden zal aanleiding geven tot het betalen van schade van een minimum van 10 000€, te vermeerderen met andere schade zoals daar zijn, dossierskosten, gerechtskosten, administratieve kosten en alle verdere kosten verbonden aan voorgaande.

Deze maatregelen zijn er ten einde inbreuken op deze toepassing te verhinderen.

 

Met dank.